41 3463025 sekretariat@saldoplus.pl

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:

  • obsługę prawną i administracyjną
  • obsługę finansowo-księgową
  • obsługę eksploatacyjno – techniczną

Eksploatację infrastruktury technicznej nieruchomości:

  • węzły cieplne i kotłownie lokalne
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje elektryczne